اخذ نمایندگی

پروژه ها و کارفرمایان متعددی از نقاط مختلف کشور جهت استعلام قیمت و اجرای پروژه های هوشمندسازی با مجموعه تیکو در تماس هستند. اما در برخی موارد به دلیل دوری مسافت و عدم دسترسی کارفرمایان به خدمات فنی و مهندسی از عقد قرارداد با تیکو منصرف می شوند.
بر این اساس چنانچه شرکتی تمایل به همکاری و اخذ نمایندگی داشته باشد می تواند اطلاعات و توانمندی های خود را از طریق فریم ذیل تکمیل و ارسال نماید.

به بالای صفحه بردن