ایستگاه هواشناسی

ایستگاه هواشناسی

ایستگاه هواشناسی دستگاه بسیار جالب و پرکاربرد جهت ایجاد سناریوهای خودکار و اتوماتیک متناسب با شرایط جوی مختلف می باشد. این دستگاه کمک میکند تا بسیاری از اتفاقات در طول شبانه روز و متناسب با تغییرات آب و هوایی خودکار رخ دهد. بر روی ایستگاه هواشناسی مجموعه متنوعی از سنسورها نصب شده است، نظیر سنسور سنجش لوکس نور خورشید (LUX)، سرعت وزش باد، دمای هوا، رطوبت و وجود بارش های جوی.

این ایستگاه هواشناسی بر روی بالاترین نقطه ساختمان و به سمت جنوب نصب می شود تا با دقت کامل اطلاعات را سنجیده و سیگنالهای مربوطه را برای سایر بخشهای سیستم هوشمند ارسال نماید. چند مثال کاربردی در خصوص عملکرد این سنسور چندکاره هوشمند بدین شرح میباشد.

نورپردازی نما و محوطه

با تاریک شدن هوا سنسور لوکس متر هواشناسی فعال شده و می تواند به صورت خودکار نورهای نما و محوطه را به دلخواه ساکنین روشن نماید و با روشنی هوا به صورت خودکار خاموش کند. نکته جالب اینکه چراغهایی که با سنسور لوکس متر روشن می شوند میتوانند از طریق کلیدهای هوشمند یا اپلیکیشن موبایل نیز روشن یا خاموش شوند. همچنین می توان روشنایی نما را در سه مرحله روشن کرد؛ یعنی با کم شدن نور محیط ابتدا برخی از چراغها روشن و تاریکی بیشتر بخش دیگر و در نهایت با تاریکی کامل هوا بقیه چراغها روشن تا نورپردازی نما به صورت پله ای روشن شود.

بسته شدن سایه بان برقی

در صورت وزش شدید باد ابتدا سیستم هشدار میدهد و سپس به صورت خودکار سایه بانها، پرده ها و پنجره های برقی را می بندد تا از آسیب رسیدن به آنها خودداری شود. اطلاعات مربوط به سیستم هواشناسی بر روی اپلیکیشن موبایل و یا نمایشگر دیواری قابل مشاهده نیز می باشند. برای نمونه سرعت وزش باد بر حسب متر بر ثانیه (m/s) نمایش داده می شود.

قطع سیستم آبیاری

این سنسور هوشمند می توان وجود بارشهای جوی را تشخیص دهد. لذا با بارش باران به صورت خودکار سیستم آبیاری را قطع میکند تا به گیاهان آسیب نرسد. همچنین با بارش باران سناریوهای هوشمند دیگر نیز می توان اجرا کرد نظیر بستن دربهای برق، باز شدن سایه بان پارکینگ و یا غیره.

به بالای صفحه بردن