بایگانی‌ها: پروژه

Description.

آسانسور هوشمند

نام پروژه: آسانسور هوشمند موقعیت: تهران کارفرما: جناب آقای معصومی تاریخ تکمیل پروژه: ۱۴۰۰ تعداد تجهیزات هوشمند از پروتکل KNX: 17 قطعه برندها: Schneider- Electric (Germany), Yonnet (Turkey), HDL (China), Astrum (Turkey) https://tico-smart.com/wp-content/uploads/2022/06/masoumi-elevator-final.mp4

Elevator

نیکجو فردین

نام پروژه: نیکجو فروردین موقعیت: تهران، نیاوران کارفرما: جناب آقای نیکجو تاریخ تکمیل پروژه: ۱۴۰۰ تعداد تجهیزات هوشمند از پروتکل KNX: 17 قطعه برندها: Schneider- Electric (Germany), Yonnet (Turkey), HDL (China), Astrum (Turkey) https://tico-smart.com/wp-content/uploads/2022/06/nikjo-award.mp4

نیکجو فردین

ویولت گاردن

نام پروژه: ویولت گاردن موقعیت: تهران، نیاوران کارفرما: جناب آقای حاجیان تاریخ تکمیل پروژه: ۱۴۰۰ تعداد تجهیزات هوشمند از پروتکل KNX: 17 قطعه برندها: Schneider- Electric (Germany), Yonnet (Turkey), HDL (China), Astrum (Turkey)

سالن جلسات شرکت پلیران

نام پروژه: سالن جلسات پلیران موقعیت: تهران، میدان آرژانتین کارفرما: جناب آقای معصومی تاریخ تکمیل پروژه: ۱۴۰۰ تعداد تجهیزات هوشمند از پروتکل KNX: 17 قطعه برندها: Schneider- Electric (Germany), Yonnet (Turkey), HDL (China), Astrum (Turkey) https://tico-smart.com/wp-content/uploads/2021/07/poliran.mp4 سالن جلسات با سناریوهای هوشمند در این سالن جلسات سناریوهای هوشمند متعددی تعریف شده است. با زدن سناریو Meeting …

سالن جلسات شرکت پلیران ادامه مطلب »

سالن جلسات پلیران
به بالای صفحه بردن